Fiber intresserad 2

 

 2017-08-29

Status uppdatering.

Vi har i dagsläget fått in 438 påskrivna avtal samt 46st intresseanmälningar.

Det är sagt 450 påskrivna avtal för att projektet skall starta. Beställningsbekräftelser till er som skickat in avtal är på gång.

Fortsätt värva medlemmar, samma pris gäller fortfarande 19 900kr. Nya avtal med nytt datum kommer inom kort upp på fibertillalla.se .

Projektstart är planerad till november 2017 då är tanken att grävningarna startar i Nösunds ”tätort” för att sedan arbeta sig vidare ut över området.

Zitius har skrivit kontrakt men EL-Tel som skall bygga nätet. Samförläggning kommer ske på de ställen där det är möjligt. 

El-Tel tar nu fram markavtal som vi i ”föreningen" skall få påskrivet av berörda markägare. 
Återkommer med info när dessa är klara för påskrift.

Det kommer skickas ut en ny påminnelse till de som gjort intresse anmälan men ännu inte har skrivit på. I mailet finns också en länk för att kunna signera digitalt med bankid. Dessa länkar är personliga och kan endast användas av berörd person.

Vi återkommer med mer info efter uppstartsmöte med Zitius och El-Tel, detta kommer ske under september månad.

 

 

2016-12-05

Vi kan ge ny positiv information. Då vi inte ännu har nått de 500 anslutningsavtal med Zitius som vi hade hoppats på vid denna tidpunkt så gör vi en justering i affärsuppgörelsen med Zitius.

Zitus söker nu bidrag för den delen av vårt fibernät som inte är kommersiellt lönsamt på egen hand.

Det vill säga utanför Nösund. Men de väntar inte att på besked från länstyrelsen innan projektstart utan startar upp projekteringen och byggnation av fiber i de delar med tätast anslutningsavtal, dvs Nösund. För att de skall ha möjlighet att få bidrag så måste de upphandla byggnationen enligt lagen om offentlig upphandling. De har nu därför lagt upp detta på OPIC . När denna anbudstid passerat skriver de avtal med den byggentreprenör som får jobbet och vi kan börja detaljprojekteringen och skriva markavtal med berörda markägare.

Zitius anser att vi nu har nått en acceptabel anslutningsgrad så att de kan börja projektet.

Avtalet att vi skall ha 500 avtal gäller fortfarande men deras erfarenhet från tidigare projekt visar att i ett område likt vårt så bör vi att få ca 100 tillkommande fastigheter under byggprojektets gång. Men grävningen på landsbygden påbörjas först när en tätare anslutningsgrad har uppnåtts. Det är alltså inte för sent att ansluta sig ännu. Om inte grävskopan har passerat din fastighet så finns fortfarande möjligheten att ansluta sig.

För de som tror 5G kommer kunna ersätta fiber finns här en artikel i NyTeknik som förklarar hur 5G och fiber

synkroniserar varandra och inte är konkurrenter.

http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

 

 

2016-10-20

En liten statusuppdatering!

Vi har nu fått in 372 anmälningar till Zitius. Vill samtidigt påminna om att det är bra om ni som skickar in avtal samtidigt gör en intresseanmälan via fibertillalla.se för att undervika att avtal förvinner med postgång eller liknande.

Vill också påminna er som gjort en intresseanmälan att skicka in ert avtal. Det är 500st avtal Zitius till handa som gäller. Saknas omkring 30-40 avtal som gjort intresseanmälan.

 

Vi behöver nu ER hjälp för att lyckas värva resterande medlemmar. För att få nå ut kommer det krävas att andra medlemmar går runt och kanckar dörr. Vi kan bistå med informationsmaterial. 

I följande områden finns potential att finna fler medlemmar:

Lunden

Tegeneby-Stala

Strand/Brattås

Gårvik

 

Har ni skickat in avtal men inte kommit med på kartan, skicka ett mai ltill oss så får vi dubbelkolla med Zitius, varje avtal är ett steg närmare!!

 

Hur var det man gjorde?

Gå in på fibertillalla.se
Skriv in er gatuadress utan nummer och klicka er vidare i listan över adresser. Ni kommer då in på Nösunds fibers sida. Där fyller ni i intresseanmälan och kommer då få avtalen skickade till er. Avtalen finns också att ladda ner direkt ifrån den sidan. De ligger i pdf format på höger sida.

Mvh Styrelsen

 

2016-08-29


Hej allihop!Vi skickar ut en påminnelse om medlemsavtalen till Zitius. Vi behöver nå upp till 500st avtal den 15e september 2016 för att projektet skall starta. Zitius har i dagsläget fått in strax över 100st påskrivna avtal.


Vi vill samtidigt förtydliga att det är avtalen med Zitius som gäller nu, inte de gamla som skrevs med NTFF. 
Ni som är medlemmar i NTFF måste alltså skriva nya avtal med Zitius för att det skall vara gällande.

(Kapitalinsatsen som en del av er betalt in kommer att återbetalas under september månad, mer info om det kommer)


Gå in på fibertillalla.se
Skriv in er gatuadress utan nummer och klicka er vidare i listan över adresser. Ni kommer då in på Nösunds fibers sida. Där fyller ni i intresseanmälan och kommer då få avtalen skickade till er. Avtalen finns också att ladda ner direkt ifrån den sidan. De ligger i pdf format på höger sida.


Vi kommer ha en träff i sjöstugan på Nösund den 16-09-07 kl. 19:00 för att hjälpa er med avtalsskrivning och frågor. Den riktar sig främst till de som inte var med i Tegneby tidigare i somras eller de som var där och lyssnade men vill ha hjälp med avtalen. 


För er som anmält ert intresse på fibertillalla.se men inte fått något avtal skickat till er finns det att ladda ner på vår hemsida. http://ntff.se/images/N%C3%B6sund_Fiber_Fiberanslutning_V2.pdf

Ni kan även ladda ner allmänna vilkor för fiberanslutningen här.

Mvh Styrelsen

 

2016-07-13

Vi har nu skakat hand med Zitius. Alla medlemmar skall nu skriva avtal med dem (de gamla avtalen med NTFF gäller inte längre.)

Gå in på fibertillalla.se och gör en intresse anmälan. Ni kommer få ett avtal skickat till er via den e-post ni angivit där det nya avtalet finns bifogat.

Skriv ut, skriv under, bifoga ett foto/kopia på giltig id handling enligt beskrivning i avtalet.

Om ni av någon anleding inte får ett avtal skickat till er via epost finns det att ladda ner här nedan.

 

Länk till avtal!

 

För er som erlagt 5000kr som första kapitalinsats gäller följande.

Ni kommer att bli kontaktade via e-post där ni behöver svara på mailet med bank och konto uppgifter. Detta mail kommer skickas ut under september månad.

 

Då vi vet att alla inte har epost och läser informationen på vår hemsida så sprid den gärna vidare.

 

Summering av informationen på informationsmötet i Tegneby 160712

Ca 100 personer närvarade vid informationskvällen.

- Nytt pris har förhandlats fram. 19 900kr gäller för alla. (inkl. Valön) 40m grävning och installation i huset ingår.

- Ni som redan skickat in avtalet med priset 21 900kr kommer få ett bekräftelse mail med det nya priset 19 900kr.

- Anslutningsavgift för tillkommande anslutningar 9 950kr st (hus nr 2-3-4 osv på fastighetsbeteckningen) grävning ingår ej, offert kan ges från byggentreprenör alt. gräva själv. Material ingår. Samt installation i huset.

- Kostnaden för att efteransluta sig när nätet är färdigbyggt är för närvarande 34 900kr + arbete/fastighet.

- Den 15 september 2016 skall Zitius ha fått in era påskrivna avtal för att kunna garantera anslutningsavgiften på 19 900kr under förutsättning att de fått in minst 500st anslutningar.

- Erbjudande om fördelaktiga korttidsabonnemang finns för dem som ej nyttjar tjänsterna året om.

- Alla medlemmar är fiberambassadörer och ses som en resurs för att få ihop de 500 anslutningar och vara behjälpliga med få till markavtal med berörda markägare.

- Ytterligare information angående markavtal kommer att skickas ut efter sommaren.

 

 

 Informationskväll i Tegneby Församlingshem

Hej på er!

Vi tänker anordna en informationskväll i Tegneby Församlingshem tisdagen den 12 Juli kl.19.00
Riktad till befintliga och förhoppningsvis även nya medlemmar.
Har ni en granne som ännu inte gått med så har ni nu chansen att ta med dem hit så de blir övertygade om fördelarna med fiber.
Ni kommer även att kunna skriva anslutningsavtal direkt på plats. En del av er har kanske inte möjlighet att skriva ut avtal och scanna/fotografera legitimation själva, då kan ni få hjälp med detta denna kväll. 

Ber om ursäkt för kort varsel, vi har haft lite problem med dubbelbokningade lokaler osv. 

Välkomna!

 

Extrastämma 2016-06-28

Vi hade en välbesökt stämma i Tegneby. Medlemmar från 137 fastigheter närvarade vid stämman.

Erbjudandet från Zitius presenterades. 

Stämman röstade i överväldigande majoritet för att anta erbjudandet.

Föreningen kommer nu att byta riktlinje. Som huvudspår jobbar vi nu vidare med detta kommersiella alternativ.

Förutsättningen för att projektet skall starta är att minst 500  har skrivit anslutningsavtal med Zitius innan den 15e september.

Vi vill nu hänvisa alla medlemmar och blivande medlemmar att gå in på fibertillalla.se 

*fyll i eran gatuadress

*fyll i intresseanmälan

I svaret från intresseanmälan bifogas ert anslutningsavtal.

Skriv ut, skriv under, skicka in.

Ta gärna hjälp av vän/granne om ni inte har möjlighet att skriva ut dessa på egen hand.

 

 

 

2016-06-04

Vi fortsätter förhandla med Zitius för att hitta den bästa alternativa lösningen för föreningen. Det är några bitar kvar som skall falla på plats. Återkommer med info när det är klart.

En extra stämma kommer att hålles i slutet på Juni. Där vi röstar om vilket alternativ föreningen skall gå på. Kallelse kommer.

Det vi vet redan idag är att vi kommer behöva fler medlemmar oavsett vilket alternativ vi väljer.
Idag är vi 401 medlemmar, för att kunna sätta igång kommer vi behöva vara minst 100-150 medlemmar till. 
Vi har kommit till fasen där dom ”enkla" värvningarna är gjorda, nu gäller de att få med sig som sista som sitter och tvekar. Prata med era grannar så når vi snart målet!!

 

 

 

2016-05-05

Vi har nu fått svar från länstyrelsen och vi kom inte med i denna rundan heller.

Detta beror på att vi inte kommer upp i tillräckligt höga rankingpoäng. 

Poängen baseras på antal medlemmar, antal fastboende, företag osv.

 

Fick nu förklarat för oss att med de rankingpoäng vi har kommer vi få besked först i september, om länstyrelsen får dela ut 2018 års pengar redan nu.

 

Vi har nu en dialog med ett företag som heter Zitius som sammarbetar med Telia. De kan erbjuda så kallad "öppenfiber" lösning likt Stalaföreningen gjort.

Vi kommer med mer info i slutet på maj när vi har ett tydligt alternativerbjudande klart.

Oavsett vilken ägarform vi tillsammans beslutar så behöver vi hantera fortsatt medlemsvärvning och hantering av markavtal själva. Vi fortsätter därför jobba vidare med föreningsspåret men parallellt tittar vi närmare på alternativa lösningar.

 

2016-04-13 

Årsmöte för Nösund Tvet Fiber Förening räkenskapsåret 2015

Onsdagen den 27 April
klockan 19.00
i Tegneby församlingshem.

 

Välkomna!

 

2016-01-18

Lägesrapport Nösund Tvet fiberförening.


Under 2015 har vi jobbat vidare med att värva nya medlemmar vilket har gått mycket bra. Vi har nu precis passerat 400 stycken medlemmar.

I upptagningsområdet har vi 738 st fastigheter med en postadress. Alltså fastigheter med ett hus på. Utav dessa är nästan 300 st fastboende, övriga fritidsboende.

I mitten av oktober gjorde vi en sista uppdatering av bidragsansökan till jordbruksverket.

Den preliminära projekt och ledningskartan skickades då in tillsammans med en projekt kalkyl. Vi kan nämna att vi har drygt 7 mil kanalisation planerad idag.

Men det finns fortfarande möjlighet för fler fastigheter att ansluta sig men det börjar bli bråttom att göra det nu.

Vi väntar nu på besked från Länsstyrelsen som hanterar alla ansökningar.

Datum för detta besked har vid flera tillfällen flyttats fram under föregående år vilket är mycket frustrerande.

För tillfället så säger de att vi skall få besked innan mars månad.

Det stora jobbet som återstår är att skriva markavtal med alla markägare där vi skall gräva ned friberslangen.

Detta jobb kommer vi behöva hjälp från er medlemmar att få till.

Vi måste få till lokala ambassadörer som tar hand om sitt lilla område. Ett antal ambassadörer är redan utsedda men många fler behövs. En karta kommer snart att läggas ut på hemsidan med områden där det saknas ambassadörer.

Förutom markavtal så skall flera tillstånd handläggas. Samråd rörande dragning av fiber intill fornminnen tex.

Ett annat stort jobb som också återstår är Tjänsteavtal som vi skall skriva med alla medlemmar. Här pågår nu en förhandling mellan tjänsteleverantörer och oss i styrelsen, där vi kommer att presentera ett eller ett par alternativ till er att välja.

De två huvudalternativen som finns är gruppavtal och öppen fiber.

 

Som en del kanske har hört så har en förening på Orust, Stala fiberförening valt ett annat upplägg. De har valt att inte använda sig av bidrag och väljer att överlåta byggnationen och ägandet av nätet till Skanova (Likt öppenfiber vi har i tätorterna) istället. Vi undersöker just nu detaljerna i ett sådant upplägg även för oss. Vi återkommer till er medlemmar med det om vi i styrelsen anser att det är ett bra alternativ.

 

Som ni kanske förstår är det ett stort jobb som återstår och merparten av oss i styrelsen som jobbar med detta har vanliga heltidsjobb. Vi jobbar med fiberföreningen ideellt på kvällar och helger när vi har tid och ork över.

Så till den absolut vanligaste frågan vi får från er medlemmar, när är fibernätet klart och produktionssatt?

Vi skulle vilja vända på frågan. Det beror på hur mycket alla medlemmar har tid och möjlighet kan hjälpa till. I bästa fall har vi nog ett år till innan vi har fibern klar men det kan i värsta fall ta lite längre tid.

 

Vi skall försöka hålla er mer regelbundet uppdaterade under året via vår hemsida.

 

God fortsättning

Styrelsen via Kjell och Johan